StrojAqua s.r.o.

ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

       DODÁVKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ                                        ---                             NÁVRH A REALIZACE PROJEKTŮ NA KLÍČ 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Zabýváme se prodejem zařízení a dodávkou komplexních služeb v oblasti zpracování kejdy, odpadních vod, zásobování pitnou vodou, využití dešťových vod a komplexnímu managementu vodního hospodářství v zemědělských a potravinářských provozech.

Ke každé poptávce přistupujeme individuálně. Našim cílem je nabídnout vždy to nejlepší možné řešení, přesně dle potřeb klienta.

OD NÁVRHU PO SERVIS

Poskytujeme komplexní službu zákazníkovi. Jsme výhadními dodavateli nabízených strojů pro ČR a SR, a proto známe velmi dobře jejich paramtery, výhody a limity. Ke všem strojům nabízíme i montáž a záruční a pozáruční servis.

V případě větších investičních akcí připravíme komplexní projektovou dokumentaci ve všech projektových stupních.

V našem sortimentu najdete

PONORNÁ ČERPADLA

Pro čerpání všech typů vod a kejdy

Kvalitní italská čerpadla Hydropompe v provedení pro čerpání mírně znečištěných vod, odpadních vod, kalů a kejdy. Provedení s kanálovým oběžným kolem; vířivým oběžným kolem odolným proti zacpávání; a s řezacím zařízením pro čerpání vod s příměsí vláknitých materiálů.

MÍCHADLA

Pro míchaní a homogenizaci obsahu nádrží

Horizonální ponorná míchadla v litinovém či nerezovém provedení. Vrtule s vysokou hydraulickou účinností a samočistící schopností. Nabízíme rmíchadla rychloběžná i pomaloběžná - vhodná pro míchání a homogenizaci nádrží o velkých objemech.

AERÁTORY

Zajištění dodávek a rozptýlení vzduchu v nádrži

Hladinové nebo ponorné aerátory se vyznačují vysokým poměrem cena/účinnost a snadnou instalací bez nutnosti vypouštění nádrže. Výhodou aeračních elementů (diskových, trubkových či deskových) je vysoká účinnost prostupu kyslíku do kapaliny.

ČESLE

Oddělení pevných látek a kapalin z odpadní vody

Nabízíme kompletní sortiment strojů a zařízení pro oddělení pevných látek z  odpadních vod - šroubové česle, strojně stíraná síta, strojní česle.

SEPARÁTORY

Oddělení pevné složky z kejdy, hnoje apod.

Separátory se používají k oddělení pevné a kapalné složky u látek s vysokým podílem pevné složky. Jedná se zejména o kejdu, hnůj apod.

DOPRAVNÍKY

Doprava sypkých a tekutých látek

Pásové a šnekové dopravníky vyráběné přesně dle specifikací a potřeb zákazníka. Možnost prakticky libovolného náklonu, včetně vertikálního transportu v úhlu 90°. Mohou fungovat samostatně nebo být spojeny do série. Možnost manuálního či automatického natáčení. Dále nabízíme kompaktory a pračky shrabků.

FLOTAČNÍ JEDNOTKY

Odstranění tuků a drobných částic

Návrh, dodávka a montáž kompletních flotačních jednotek pro čištění vod. Využití např. pro odstraňování tuků z odpadních vod z mléčných provozů.

TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ

Dočištění odpadních vod z ČOV

Terciární čištění odstraní z vyčištěných odpadních vod nejmenší částice. Je nezbytnou podmínkou pro možnost následného využití vyčištěných odpadních vod např. pro závlahu nebo pro technologické účely.

čerpadla, zemědělství, farma, voda, kejda, čerpání, čištění odpadních vod, využití odpadních vod, diskový filtr, 3. stupeň čištění, flotace, česle, šnekové česle, strojní česle, předčištění, shrabky