Odlučovač kapaliny a pevné látky s vysokou účinností a omezenou tlakovou ztrátou.

- Vysoká účinnost při odstraňování písku a těžkých nerozpuštěných látek.
- Bez přerušení průtoku
- Žádné filtrační síto ani vnitřní pohyblivé části
- Nulová údržba
- Velmi nízké ztráty vody

Filtry Alfa Water AHC jsou odstředivé odlučovače, které se široce používají v různých průmyslových odvětvích, zejména v chladicích věžích. Dokáží odstranit 98 % písku a/nebo suspendovaných částic o velikosti větší než 50 µm.
Filtry AHC podporují průtoky až 2750 m³/h (12108 US gpm) s různým rozsahem vstupních/výstupních přírubových připojení mezi 1″1/2 a 20″.
Filtry AHC mohou být dodány s automatickým vypouštěcím ventilem.