Mikrofiltrace až do 1 mikronu s automatickým čištěním.


- Vícevrstvá kazeta AMC s velkou filtrační plochou.
- Účinné čištění pomocí tlakových trysek
- Řešení s více kazetami
- K dispozici s vícetělesovými filtry pro vysoké průtoky
Filtry Alfa Water AMA jsou samočisticí filtry s automatickým čištěním filtračních kazet AMC pomocí tlakových trysek. Filtrace probíhá zevnitř ven; středová hřídel s tryskami čistí filtrační kazety po dosažení nárůstu přetlaku (díky diferenčnímu tlakovému spínači) nebo v předem nastaveném čase, řízeném řídicí jednotkou. Vnější zdroj tlakové čisté vody zásobuje čisticí trysky; odtok mycí vody je gravitační.


Těleso z vyztužených skelných vláken uzavírá až dvě 20" patrony s filtračním rozsahem 25 až 1 μm a může mít 3" až 8" přírubové vstupní/výstupní připojení.


Všechny použité materiály jsou kompatibilní s pitnou vodou a odolné vůči mořské vodě.
K dispozici jsou řídicí systémy vhodné pro jednotlivé filtry i pro složitější filtrační baterie, v jednofázových i třífázových provedeních.