ABF je kompaktní podtlakový filtr, který používá filtrační vložku (ve formě role) z netkané textílie na jedno použití.


Filtr se skládá ze dvou nádrží. Vnitřní je určena pro hrubou filtraci, zatímco vnější obsahuje únik a/nebo přepad.


Znečištěná kapalina vtéká do horního prostoru nádrže, prochází filtračním vložkou, která zadržuje nečistoty obsažené v kapalině, a výsledná vyčištěná kapalina vytéká do spodní nádrže.Vrstva nečistot zadržená filtrační vložkou se nazývá "koláč". Ten přispívá ke zlepšení procesu filtrace. Prostor obsahující čistou vodu je součástí první nádrže. Udržuje se v podtlaku pomocí sacího čerpadla pro permeát.
Podtlak ve filtrační komoře se pohybuje v rozmezí (-0,2 ÷ -0,4 bar). Díky mechanickému utěsnění získanému filtrační tkaninou a rotujícím diskům je možné udržovat filtrační vložkuv podtlaku, čímž se výrazně zvyšuje jeho životnost.
Postupné zanášení filtračního média způsobuje zvýšení hladiny kapaliny v první nádrži. Pomocí speciálního regulátoru s měničem toto zvýšení hladiny kapaliny vyvolá odvinutí filtrační vložky .


Filtrační systém ABF lze dodat s filtrem OilRepellentTM.