DOPRAVNÍKY

Společnost X2Solutions se specializuje na výrobu a dodávky komplexního portfolia strojů a zařízení pro čištění odpadních vod. Jedná se zejména zařízení pro mechanické předčištění odpadních vod - česle, dopravníky, zařízení pro třetí stupeň čištění odpadních vod - terciární čištění (tlakové filtry, diskové filtry) a kalové koncovky (šnekové dehydrátory).

ŠNEKOVÉ BEZHŘÍDELOVÉ DOPRAVNÍKY

 • vhodné pro dopravu širokého spektra materiálů - od potravin po shrabky, s výjimkou vysoce abrazivních materiálu
 • s ohledem na umístění motoru ve vztahu ke směru dopravy materiálu rozlišujeme dopravníky tlačné a tažné
 • možnost osazení několika násypek i výsypek
 • standradní úhel sklonu 0°-30°
 • průměr šnekovnice 150-600mm
 • materiál šnekonvice z uhlíkové oceli nebo z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316
 • rám z oceli AISI 304 nebo AISI 316

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

 • doprava sypkých materiálů
 • odolný pás s dvojitým jádrem zaručuje dlouhou životnost
 • stírací lišta instalovaná za výsypkou odstraňuje usazené části a zanechává pás dokonale čistým
 • standardní šírk pásu 250-1000mm
 • délka až 300 metrů
 • rám a žlab z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316

BEZHŘÍDELOVÉ KOMPAKTORY

 • umožňují kombinovat až tři činnosti - odvodnění, dopravu a lisování
 • odvodnění umožňují snížit hmotnost shrabků až o 50 %
 • lisovací zóna snižuje objem shrabků až o 40 %
 • standardní sklon 5°-35°
 • maximální délka až 20 metrů
 • maximální objem materiálu na vstupu až 8 m3/h
 • materiál šnekovnice uhlíková ocel, nerezové ocel AISI 304 nebo 316
 • rám a žlab z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316
 • možno osadit pytlovacícm systémem - např. longopack pro ochranu obsluhy a eliminaci zápachu

PRAČKY SHRABKŮ

 • nejpokročilejší systém nakládání se shrabky
 • kombinuje v sobě pravní a lisování shrabků
 • umísťuje se přímo pod výsypku z česlí, případně za dopravník
 • shrabky jsou v první fázi promívány vodou vstřikovanou z trysek a následně jsou lisovány ve speciálně tvarované výstupní části
 • materiál šnekonvice z vysokopevnostní uhlíkové oceli nebo z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316
 • rám z oceli AISI 304 nebo AISI 316
 • vysoká účinnost hygienizace shrabků a redukce objemu
 • možno osadit pytlovacícm systémem - např. longopack pro ochranu obsluhy a eliminaci zápachu