FLOTACE

Společnost X2Solutions se specializuje na výrobu a dodávky komplexního portfolia strojů a zařízení pro čištění odpadních vod. Jedná se zejména zařízení pro mechanické předčištění odpadních vod - česle, dopravníky, zařízení pro třetí stupeň čištění odpadních vod - terciární čištění (tlakové filtry, diskové filtry) a kalové koncovky (šnekové dehydrátory).

Flotace rozpuštěným vzduchem (Dissolved air flotation - DAF) je vysoce efektivním chemicko-fyzikálním procesem separace pevných částic a kapalin. V případě odpadních vod se flotace nejčastěji využívá k odstranění až 80 % tuků a usazenin pro zlepšení účinnosti následného biologického čištění nebo před vypuštěním do kanalizace.

Zařízení, včetně všech jeho částí, je zcela automatické. Do přitékajících odpadních vod je nejprve automaticky dávkován koagulant a flokulatn (PAC, ClFe3). Následně je odpadní voda čerpána do saturační komory, do níž je vháněn vzduch pod tlakem 3-4 bary. Tato vysoce nasycená směs je dále čerpána do hlavní části flotační nádrže. Zde dochází vlivem průdkého poklesu tlaku k uvolnění nasyceného vzduchu v podobě mikrobubliny. Tyto mikrobubliny se vážou na vločky kalu, který tak nadlehčují a vynáší na hladinu nádrže. Z hladiy je pak vyflotovaný kal - agregát -  odstraňován shrabovacím systémem do kalové jímky k dalšímu zpracování.

flotace, flotační jednotka, DAF, flotace vzduchem