PROJEKČNÍ ČINNOST

V rámci naší činnosti nabízíme komplexní projekční služby v oblastech nakládání s vodami a kejdového hospodářství. Mezi typické příklady nabízené proječní činnosti patří:

  • čerpání a čištění odpadních vod,
  • zásobování pitnou vodou,
  • recyklace průmyslových odpadních vod,
  • využití dešťových vod,
  • čerpání a zpracování kejdy.

Projekční dokumentaci zpracováváme pro všechny stupně stavebního řízení:

  • studie,
  • dokumentace pro územní rozhodnutí,
  • dokumentace pro stavební povolení,
  • dokumentace pro výběr zhotovitele,
  • dokumentace pro provádění stavby.

V případě Vašeho zájmů o naše služby nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře níže nebo na některý z našich kontaktů.