ČESLE (STROJNÍ PŘEDČIŠTĚNÍ)

Společnost X2Solutions se specializuje na výrobu a dodávky komplexního portfolia strojů a zařízení pro čištění odpadních vod. Jedná se zejména zařízení pro mechanické předčištění odpadních vod - česle, dopravníky, zařízení pro třetí stupeň čištění odpadních vod - terciární čištění (tlakové filtry, diskové filtry) a kalové koncovky (šnekové dehydrátory).

VERTIKÁLNÍ STÍRANÉ PRUTOVÉ ČESLE

 • vhodné pro hrubé předčištění přitékajících odpadních vod
 • usazeny do nátokového kanálu
 • velikost průliny 15-40mm
 • standardní šírka filtračního kanálu 400-2000mm
 • standardní úhel sklonu česlí 60° nebo 75°
 • rám z nerezové oceli AISI 304 nebo 316 nebo pozinkovaná ocel
 • nerezový hnací řetěz
 • stírací hřebeny z PE nebo z nerezové oceli

KROKOVÉ ČESLE

 • vhodné zejména jako jemné česle na ČOV
 • skládají se z rámu, v němž jsou uchyceny pevné a pohyblivé filtrační lamely
 • velikost průliny 3-6mm
 • šířka kanálu 400-2200mm
 • standardní úhel sklonu 55°
 • hloubka nátokového kanálu 400-3900mm
 • nerezový hnací řetěz

ŠROUBOVÉ ČESLE

 • vhodné jako jemné česle na ČOV
 • dodávány v provedení do nátokového kanálu nebo v samostatné nádrži
 • mohou být vybaveny integrovaným lisem shrabků
 • dopravní a lisovací (jsou-li jí česle vybaveny) jsou standardně vybaveny oplachem tlakovou vodou
 • vysoce odolné vůči zacpávání i při přítomnost vláknitých nečistot
 • standardní velikost průliny pro předčištění 3-10mm, pro účely mikrofiltraci pak 0,25-2mm
 • standardní úhel sklonu 35°, možno až 48°
 • konstrukce z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316

VERTIKÁLNÍ ŠROUBOVÉ ČESLE

 • vhodné jako jemné česle na ČOV a jako ochrana čerpadel na ČSOV
 • v otevřeném provedení pro instalaci do kanálu nebo v uzavřeném provedení pro připojení přímo na nátokové potrubí prostřednictvím přírub
 • mohou být vybaveny integrovaným lisem shrabků
 • dopravní a lisovací (jsou-li jí česle vybaveny) jsou standardně vybaveny oplachem tlakovou vodou
 • vysoce odolné vůči zacpávání i při přítomnost vláknitých nečistot
 • standardní velikost průliny pro předčištění 2-7mm
 • standardní úhel sklonu 35°, možno až 48°
 • konstrukce z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316

ROTAČNÍ ŠNEKOVÉ SÍTO

 • vhodné jako jemné česle na střední a velké ČOV
 • kombinují v sobě vysoce účinnou filtraci a lisování shrabků
 • shrabky, které se zachytí v sítu jsou otáčejícími se stěrkami vynášeny ke šnekovému dopraníku, kterým jsou dále dopravovány a současně odvodňovány
 • integrovaný list je schopný snížit zmenšit objem shrabků až o 40 %
 • jsou obvykle instalovány přímo do nátokového kanálu, ale mohou být umístěny i v samostatné nerezové nádrži
 • standardní velikost průliny pro předčištění 3-8mm, pro účely mikrofiltraci pak 0,5-2mm
 • konstrukce z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316

ROTAČNÍ VÁLCOVÉ SÍTO

 • vhodné jako jemné česle na ČOV a jako předčištění před flotační jednotky
 • nátok na vnější stranu síta
 • standardně vybaveny oplachem tlakovou vodou
 • vysoce odolné vůči zacpávání i při přítomnost vláknitých nečistot
 • standardní velikost průliny pro předčištění 3-6mm, pro účely mikrofiltraci pak 0,25-2mm
 • konstrukce z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316

BUBNOVÉ SÍTO

 • vhodné jako jemné česle na ČOV a jako předčištění před flotační jednotky
 • nátok dovnitř bubnového síta - shrabky jsou zachyceny na vnitřní straně bubnového síta a následně spirálovými lopatkami dopravovány k výsypce
 • standardně vybaveny oplachem tlakovou vodou
 • standardní velikost průliny pro předčištění 3-6mm, pro účely mikrofiltraci pak 0,25-2mm
 • konstrukce z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316