FILOZOFIE SPOLEČNOSTI

Cílem společnosti je poskytovat svým klientům individuální a komplexní služby v oblasti nakládání kejdou, odpadními vodami, managementem dešťových vod a zásobování pitnou vodou. Těžíme z naší dlouholeté zkušenosti s vodohospodářskými stavbami v oblasti městských a průmyslových odpadních vod, a proto se snažíme na každý projekt pohlížet v širší perspektivě. V projekční činnosti se snažíme najít takové řešení, které nejen splní požadavky zákazníka, ale bude pro něj taktéž ekonomicky nejvýhodnější.


Jsme výhradní dovozci většiny strojů a zařízení v našem sortimentu. To s sebou nese celou řadu výhod pro koncového zákazníka. V první řadě jsme schopni nabízet stroje bez zbytečných provizí v rámci přeprodeje. Současně na tyto stroje držíme záruky a poskytujeme záruční a pozáruční servis. Zákazník díky tomuto řešení získává jistotu, že jeho nové zařízení bude řádně nainstalováno, uvedeno do provozu a servisováno.