TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ

Společnost X2Solutions se specializuje na výrobu a dodávky komplexního portfolia strojů a zařízení pro čištění odpadních vod. Jedná se zejména zařízení pro mechanické předčištění odpadních vod - česle, dopravníky, zařízení pro třetí stupeň čištění odpadních vod - terciární čištění (tlakové filtry, diskové filtry) a kalové koncovky (šnekové dehydrátory).

Diskový filtr představuje vysoce účinné řešení mikrofiltrace při dočištění odpadních vod, filtraci vod v potravinářském sektoru, zemědělství, chovu ryb a při filtraci a recyrkulaci průmyslových a chladících vod. Speciální filtrační materiál v rozsahu 10-150 µm.

DISKOVÝ FILTR

Voda gravitačně natéké do rozdělovacího kanálu a z něj dále do jednotlivých filtračních disků. Filtrační tkanina na jednotlivých discích zachytí nerozpuštěné nečistoty, zatímco vyčištěná voda volně odtéka z nádrže/kanálu filtru. Filtrační disky jsou ve statické pozici dokud vlivem jejich zanesení nedojde k nárustu hladiny v přívodní kanálu. V tomto okamžiku dojde k sepnutí ostřikového systému a disky se začnou současně s ostřikem otáčet. Tím je zaručeno dokonalé vyčištění disků. Ostřikovou vodu stroj čerpá z již vyčištěné vody, a to prosřednictvím ponorného nebo odstředivého čerpadla. Není tedy nutné k disku přivádět externí zdroj tlakové vody.

Diskový filtr může být vybaven 4-20 fitračními disky. Instalace diskové filtru je možné do speciálného kanálu nebo je možné dodat filtr s vlasní nerezovou nádrží.